Трети Международен Конкурс за камерна музика "ПЛОВДИВ"   

                                                  1-5 октомври, 2017 г.


                                                                                                                                       
Главната цел на камерното музициране е да служи на музиката, изкуството и красотата, обединявайки разнородни културни епохи, традиции и индивидуалности. В тези бурни времена в нашия размирен свят идеалите на камерната музика биха могли да послужат за пример на световните лидери!

Още от основаването си през 2014 г. Международният конкурс за камерна музика “ПЛОВДИВ” събира съцветие от музиканти от шест континента (само Антарктида не е представена, но ние работим по този въпрос!) и вече в три последователни издания се възхищаваме на удивителната сила и спиращата дъха красота на камерната музика сред уникалната атмосфера на прекрасния 8000-годишен Пловдив -  перлата на древната Римска империя, непоколебимо устоял на неизбежните разрушения на времето, завинаги великолепен, сега вече и с короната “Европейска столица на културата 2019”.

През тазгодишното трето издание на конкурса се насладихме отново на блестящо съзвездие от таланти - 59 състезатели от 24 страни и 6 континента! Още от първите мигове - тържественото откриване на 1 октомври (честван по цял свят като Международен ден на музиката) - нашият Пловдивски международен конкурс за камерна музика ни подари впечатляващи, незабравими изпълнения, блестящи с грация и самородна красота!От името на организаторите на конкурса и на уважаемото международно жури благодаря на всички състезатели и лауреати за тяхното участие в конкурса и големите им постижения, и желая на всички фантастичен успех в бъдещата им кариера!
Елмира Дърварова
Основател на конкурса и председател на журито


                                                                                                                                                              ********

                                                                                                                                             *************************

                                                                                                                    **************************************************                                                        РЕГЛАМЕНТМеждународният конкурс за камерна музика „Пловдив“ е учреден и се организира от световноизвестната цигуларка Елмира Дърварова, от Нели Попова-Коева – директор на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив и от Фондация за култура и изкуство „МузикАртисимо“. Международният конкурс за камерна музика "Пловдив" се провежда под патронажа на Министерството на културата на Република България, под егидата на Община Пловдив, и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

Целта на Международния конкурс за камерна музика „Пловдив“ е да разшири възможностите на вече изявените млади концертиращи артисти по отношение на тяхната професионална квалификация и реализирането на една пълноценна сценична кариера, и да подчертае фундаменталната роля на камерното музициране, неговото въздействащо влияние върху публиката - в национален и международен мащаб.

ТРЕТИЯТ Международен конкурс за камерна музика „Пловдив“ ще се проведе от
1 до 5 октомври 2017 г. в концертната зала на НУМТИ „Добрин Петков” - Пловдив.

В конкурса се допускат участници от страната и чужбина. Конкурсът е предназначен за инструментални камерни формации - от дуо до секстет, с или без пиано. Допускат се клавирни дуа само на 4 ръце. Не се допускат състави с вокални изпълнители.ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ - с навършени години към 01 октомври 2017 г.:

МЛАДША категория– за участници до 18-годишна възраст
ГЛАВНА категория – за участници със средна възраст до 35 години. (Средната възраст на състава се определя като общата сума от
годините на всички участници се раздели на броя на участниците в състава.)​Всички конкурсни прослушвания са открити за публика, с изключение на Първия тур на Главна категория. Преди всеки тур участниците задължително представят доказващи легитимността им документи. В случай, че настъпи промяна в състава на камерна формация след допускане до следващ етап на конкурса, или преди участие в който и да е от конкурсните етапи, групата ще бъде дисквалифицирана.


Конкурсът за камерните състави от
Младша категория се провежда в един тур, чийто репертоар включва произведения или части от произведения, различни по стил, епоха, характер и жанр, с времетраене до 20 минути.Конкурсът за камерните състави от
Главна категория се състои отчетири тура:

Първи тур: Предварително прослушване.
Това прослушване се прави с идеята да се постигне една прегледна селекция на кандидатите в конкурса, гарантираща високо конкурентно равнище, както и с оглед минимализиране на разноските на участниците. На предварителния Първи тур ще се оценяват аудиозаписи или видеозаписи на кандидатстващите камерни състави, изпратени на диск до председателя на журито, или приложени като mp3 към електронна поща до председателя на журито, или пък качени на сайтове като SoundCloud.com, YouTube и други подобни, по избор на кандидата. Ако записите са качени на сайт, кандидатстващите камерни формации се задължават да посочат линкове към тези записи, заедно със заявлението си за участие в конкурса и останалите необходими документи, включени в регистрационната процедура, не по-късно от 31 юли 2017 г. Времетраенето на аудиозапис или видеозапис (или комбинация от аудио- и видеозаписи) е по избор на кандидатите, между 5 и 30 минути, с включване на най-малко две произведения (или части от такива) с контрастен характер, стил и период, в които се изявяват всички инструменти, участващи в камерната формация. Произведенията трябва да бъдат записани в техните оригинални версии, като се допускат единствено транскрипции (аранжименти, обработки), дело на конкретния автор. (Изключение от това правило може да се направи по усмотрение на Артистичната комисия на конкурса, когато се отнася за общоприети аранжименти на известни композитори). Предоставените аудио- и видеозаписи ще бъдат оценявани от жури, което, въз основа на интерпретацията и техническата акуратност, ще отсъди кои от кандидатите се допущат до Втория тур (четвърт-финал) на конкурса. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. Допуснатите до Втори тур участници ще бъдат своевременно информирани за датата и часа на представянето им в четвъртфиналите (Втори тур). Резултатите от предварителния Първи тур ще бъдат обявени на сайта на конкурса до 15 август 2017 г.
Финалисти на конкурса, които желаят да се кандидатират за следващи издания на този конкурс, ще бъдат освободени от изискването да участвуват в предварителния Първи тур на бъдещи издания на конкурса.


Втори Тур: Четвъртфинали.

Вторият тур се състои от прослушване „на живо” пред журито, в присъствието на публика. Редът за участие се определя чрез жребий. Репертоарът на всяка камерна формация (с времетраене приблизително 30 минути) е по избор на кандидатите, включващ най-малко две произведения (или части от произведения), контрастни по стил и характер.

Трети Тур: Полуфинали.
Третият тур се състои от прослушване пред журито в присъствието на публика. Редът за участие се определя чрез жребий. Репертоарът на всяка камерна формация (с приблизително времетраене 30 минути) е по избор на участниците, но не може да включва вече познати от показаните на предишния тур творби. Участниците се задължават да представят на журито 2 броя партитури (оригинал или копие) на изпълняваните произведения. Нарушаването на това конкурсно правило се санкционира с дисквалификация.

Четвърти Тур: Финали.
Четвъртият, финален тур се състои от прослушване пред журито в присъствието на публика. Редът за участие се определя чрез жребий. Репертоарът на всяка камерна формация (с приблизително времетраене 30 минути) е предмет на обсъждане между кандидатите и журито, което има правото в известни случаи да поиска да чуе отново някои от пиесите, изпълнени в предишни турове. Участниците съответно могат да предложат на журито за одобрение нов, или пък вече представен репертоар, като решението какво точно ще се изпълни на финалите ще бъде взето по взаимно съгласие от двете страни.


Жури на конкурса.
Журито се състои от именити музиканти с международна известност, които присъждат наградите въз основа на показаното ниво на музикално-техническо майсторство, ансамблова култура и артистично присъствие. Журито има право, по свое усмотрение, да избере да чуе части или откъси от представените произведения, да съкрати времето за представяне на дадени камерни състави или да пожелае да прослуша някои вече изпълнени пиеси отново. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. В случай на спор, или в случай на равни резултати при гласуване, се зачита решението на Председателя на журито. Журито има правото да не присъди всички, обявени в регламента, награди.


Документи за регистрация.
Кандидатите за участие в конкурса трябва да изпратят писмено заявление за регистрация, както и други изисквани документи, на следния адрес: info@plovdivchambercompetition.org
Краен срок за подаване на документите: 31 юли 2017 г.

Необходими документи:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: не се изисква определен формуляр, достатъчно е просто писмо със следната информация:
​ а) Име на камерния състав;
  б) Вид на камерния състав (дуо, трио, квартет и пр.), с имената на участниците и техните инструменти;
в) Адрес на състава, включително и-мейл и телефон;
г) Репертоар за участие в конкурса.

​2. Диск със запис с общо времетране от 5 до то 30 мин., съдържащ не по-малко от 2 произведения (или части от произведения) с контрастен стил и характер. Вместо на диск, записът може да се изпрати приложен като mp3 в електронна поща до председателя на журито, или пък, ако записът е качен на някакъв сайт (като SoundCloud.com, YouTube.com или други такива), трябва да се посочи съответният линк към този запис (отнася се само за "Главна" възрастова категория!)

3. Сканирани официални документи, удостоверяващи възрастта на всеки участник в камерната формация (акт за раждане, лична карта или паспорт).

4. Кратки творчески биографии на отделните участници в състава.

5. Актуална артистична фотография на състава или на отделните му участници, във формат .jpg, минимум 150 dpi.

6. Сканиран банков документ за внесена регистрационна такса:
- за Младша категория - в размер и равностойност на 10 евро за всеки участник от съответната камерна формация.
- за Главна категория - в размер и равностойност на 20 евро за всеки участник от съответната камерна формация.
Сумата за участие не включва преводни такси и банкови комисионни.


Регистрационна такса.
(Носителите на награди и почетни дипломи от предишни издания на конкурса имат право да участват в бъдещи издания на конкурса без да плащат регистрационни такси.)
Таксата за регистрация, веднъж внесена от кандидата, не се възстановява при никакви обстоятелства. Кандидати, които не са заплатили регистрационна такса, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.Таксата за Главна категория се дели на две части. Първата - в размер и равностойност на 20 евро от всеки участник в камерната формация - трябва да се преведе по банков път заедно със заявлението за участие най-късно до 31 юли 2017 г., а втората част на таксата – в размер и равностойност на 30 евро от всеки участник в камерната формация - се плаща само от тези състави, които са допуснати до Втори тур (четвъртфинали), и трябва да се внесе в срок до 31 август 2017 г., за да може съответните кандидати да продължат участието си в конкурса. Всички суми трябва да бъдат преведени по сметка на:

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
УниКредит Булбанк, клон Пловдив
IBAN: BG 19UNCR 7630 3100 113496
BIC CODE: UNCRBGSF
(За Международния конкурс за камерна музика „Пловдив” 2015 г.)

​Внесена такса от кандидат, неотговарящ на условията за регистриране, не се възстановява. За невалидни се считат подадените със закъснение документи, както и тези, които не са в съответствие с изискванията.

​Музикални партитури.
Нотите и отпечатаните музикални партитури, които кандидатите са длъжни да предоставят на журито, трябва да представляват или публикуван оригинал, или легално упълномощени фотокопия. (Легално упълномощени нотни фотокопия са тези, придружени от писмено удостоверение на издателя, че разрешава фотокопиране на нотния материал, или пък декларация, подписана от един член на камерната формация, заявяваща че участниците поемат всички възможни юридически последствия от фотокопирането на оригинални публикувани ноти).

​Награди.
В зависимост от решенията на журито ще бъдат присъдени следните награди:ГЛАВНА категория:

Първа награда: Златен медал, лауреатски диплом, 3000 лв.
Втора награда: Сребърен медал, лауреатски диплом и 2000 лв.
  Трета награда: Бронзов медал, лауреатски диплом и 1000 лв.


Младша категория:
Първа награда: Златен медал, диплом, 500 лв.
Втора награда: Сребърен медал, диплом и 300 лв.
Трета награда: Бронзов медал, диплом и 200 лв.Организационият комитет на конкурса запазва правото си да включва и други парични и предметни награди, предоставени от държавни, общински или частни юридически и физически лица и организации, като допълнителните отличия се връчват в зависимост от решенията на журито, които са окончателни и неоспорими.

Награждаване и Галаконцерт.
Носителите на Първа, Втора и Трета награда се задължават да участвуват в Галаконцерт, който ще се състои на утвърдена пловдивска концертна сцена. Наградените камерни състави се задължават да свирят на Галаконцерта (без право на възнаграждение), и се задължават да изпълнят на Галаконцерта репертоар определен от Председателя на журито. Отклонението от тези задължения ще има за резултат анулирането на награди, медали, дипломи и парични суми присъдени на състави, които по каквато и да е причина не свирят на Галаконцерта, или не изпълнят на Галаконцерта репертоар, определен от Председателя на журито. Наградените камерни състави, които участват в Галаконцерта на лауреатите, трябва да са идентични (изпълнители и инструменти) с явилите се в конкурса. В противен случай губят правото си на отличие. Участието на наградените камерни състави в Галаконцерта е без право на възнаграждение. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА НА УЧАСТНИЦИ, ЛАУРЕАТИ И КАКВИТО И ДА БИЛО ЛИЦА ИЗВЪН ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА, ДА ЗАПИСВАТ КАКВОТО И ДА БИЛО ПО ВРЕМЕ НА ГАЛАКОНЦЕРТА.
​Медии, преса и записи за телевизия и радио.

Документирането на конкурсните участия или на Галаконцерта в медиите - преса, телевизия и радио, не дава на участниците право на парична компенсация.

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА НА УЧАСТНИЦИ, ЛАУРЕАТИ И КАКВИТО И ДА БИЛО ЛИЦА ИЗВЪН ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА, ДА ЗАПИСВАТ КАКВОТО И ДА БИЛО ПО ВРЕМЕ НА КОНКУРСА ИЛИ ГАЛАКОНЦЕРТА.

​Пътуване и пребиваване.

Разходите за пътуване и пребиваване на участниците са за тяхна сметка. При изявено желание от страна на участниците, организаторите могат да им съдействуват за резервации в хотели. По време на конкурсните прослушвания на участниците се осигурява акустична репeтиция в залата на прослушването, както и стая за свирене и преобличане.   Участието в конкурса означава приемане на условията и признаване на изискваниятана настоящия регламент.


Организаторите си запазват правото на промени и допълнения в регламента на конкурса по всяко време.